10/06/2019

Παρόλο που δεν υπήρχε Σταχτοπούτα στην πραγματική ζωή, υπήρχαν ιστορίες καλλιτεχνών παρόμοιες με τη Σταχτοπούτα σε όλο τον κόσμο: η “Le Fresne” από τον 12ο αιώνα στη Νορμανδία, η “Ye Xian” από τη δυναστεία των Τανγκ στην Κίνας, μια εκδοχή της Algonquian από τη φυλή Micmac ή M’ikmaq, η «Cendrillon» του Charles Perrault από τη…