10/06/2019

Η ιστορία της Ραπουνζέλ είναι στην πραγματικότητα μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση. Αν και ο κόσμος είναι γενικά πιο εξοικειωμένος με την εκδοχή που δημοσίευσαν οι αδελφοί Grimm στη συλλογή τους το 1812, ο συγγραφέας και εκδότης Terri Windling την ανέφερε νωρίτερα στο δοκίμιο του «Ραπουνζέλ, Ραπουνζέλ, άφησε κάτω τα μαλλιά σου». Οι αδελφοί Grimm την…