10/06/2019

Παρόλο που συζητείται εάν η Hua Mulan υπήρχε στην πραγματική ζωή – μπορεί και ναι, αλλά γενικά αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν ένας λαϊκός ήρωας παρά σαν ένα ιστορικό πρόσωπο – η ιστορία της έχει τις ρίζες της πολύ πολύ μακριά. Η παλαιότερη γνωστή εκδοχή είναι ένα λαϊκό τραγούδι από τη Βόρεια δυναστεία των Wei, το οποίο…