10/06/2019

Οι ρίζες της ιστορίας της “Ωραίας κοιμωμένης’’ είναι πολύ παλιές. Η έκδοση που ανέφεραν οι αδελφοί Grimm ήταν μια προσαρμογή του Charles Perrault, του οποίου η ιστορία ήταν με τη σειρά της προσαρμογή του Giambattista Basile, του οποίου η ιστορία αρχικά προήλθε από λαϊκούς μύθους. Πριν από την έκδοση του Basile, που δημοσιεύθηκε τη δεκαετία…