ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (SITE) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας. Η χρήση και η περιήγηση σας στον δικτυακο τοπο paramythia.net συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους παρακάτω όρους.

Εισαγωγή

Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος χρήστης-επισκέπτης που προτίθεται να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησής μας είτε αποφασίζει να συνάψει συμφωνία για να λάβει τα προϊόντα της επιχείρησής μας, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και τις προϋποθέσεις παροχής των προϊόντων, που ισχύουν, ρυθμίζουν και διέπουν τη χρήση όλων των σελίδων του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην προχωρήσει στη χρήση αυτών και στη σύναψη συμφωνίας με την επιχείρησή μας. Άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και οφείλει να συμμορφωθεί προς αυτούς.

Τροποποίηση των Όρων χρήσης

Η επιχείρηση μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης των σελίδων του ιστότοπου σύμφωνα με τις ανάγκες της, είναι δε υποχρεωμένη να ενημερώνει τους χρήστες για τις εκάστοτε τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας της. Εφόσον οι χρήστες εξακολουθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τις εκάστοτε γενόμενες αλλαγές.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα-Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος του ιστότοπου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΑΚΗ (στο εξής “Δικαιούχος”), χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται για το αντίθετο, δεσμεύεται να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την πληρότητα, σαφήνεια και ορθότητα οποιασδήποτε πληροφορίας παρατίθεται στην ιστοσελίδα της, paramythia.net, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγω ανωτέρας βίας.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν ευθύνεται η Δικαιούχος για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Δικτυακού μας τόπου. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την χωρίς λάθη λειτουργία του Δικτυακού της τόπου και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» που μπορεί να επηρεάσουν τον Η/Υ του χρήστη.

Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται έναντι των πελατών της για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η Δικαιούχος ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η Δικαιούχος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα paramythia.net είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Παρασκευαδάκη και ανήκει στην Δικαιούχο (ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΑΚΗ). Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την επιχείρηση μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, όπως αυτά δομούνται και παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα τυχόν δικαιώματα τρίτων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (φόρτωση), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό και πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης μας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση μας, ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης μας, ή/και του paramythia.net , ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα paramythia.net δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες όλων των σελίδων του ιστότοπου μας, paramythia.net, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που αποκαλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις των νομοθεσιών αυτών, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο μας, η οποία να οφείλεται στην παραπάνω αναφερόμενη κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους χρήστες, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης.

Διαφήμιση-Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας, το ν. 2472/1997 (άρθρα 2 και 4) και τις λοιπές σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες-χρήστες του ιστότοπου και τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), με στόχο την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα αλλά και προσφορές της επιχείρησής μας, υπό τους όρους του ν.3471/2006 (άρθρο 11) και με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περισσότερα εδώ.

Αγορά Προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται από το παρόν e-shop. Οι τιμές στα φυσικά καταστήματα ενδέχεται να είναι διαφορετικές.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για την πορεία της παραγγελίας του. Σε αυτά περιέχονται πληροφορίες για την διαθεσιμότητά των προϊόντων, τον χρόνο αποστολής της παραγγελίας ή την ημερομηνία παραλαβής από την συνεργαζόμενη εταιρία courier.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια σε ότι αφορά την σωστή ενημέρωση των αποθεμάτων. Ωστόσο μπορεί κάποιο προϊόν να εμφανίζεται ως διαθέσιμο ενώ δεν είναι. Γι αυτό παρακαλούμε να λάβετε υπόψη πως μόνο η επιβεβαίωση με email της παραγγελίας σας επιβεβαιώνει την αντίστοιχη διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν κάνει δέκτες 2 παραγγελίες από δική του υπαιτιότητα, στις επόμενες παραγγελίες θα πρέπει να επιλέξει τρόπο πληρωμής κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα για να σταλεί η παραγγελία του.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από παραγγελίες βιβλίων και λοιπών φυσικών αγαθών

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 αναλογικά ερμηνευόμενες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, οφείλετε να ενημερώσετε σχετικά την εταιρεία μας με ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τα επιστρεφόμενα αγαθά θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώληση τους, στην πλήρη αρχική τους συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενά τους.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την υπαναχώρησή σας. Εσείς οφείλετε να επιστρέψετε ταχυδρομικώς (με δικά σας έξοδα) τα αγαθά της εταιρείας μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Φέρετε ευθύνη μόνο για την οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των βιβλίων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Χρόνοι αποστολής και παράδοσης

Ο χρόνος επεξεργασίας και αποστολής τον προϊόντων της παραγγελίας σας από τα γραφεία μας προς την μεταφορική εταιρία είναι κατά κανόνα 1-3 εργάσιμες μέρες όταν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί πριν τις 12:00 π.μ και εφόσον στην ιστοσελίδα αναγράφεται ότι τα βιβλία είναι σε απόθεμα. Σε κάποια προϊόντα ενδέχεται να απαιτούνται ακόμα μεγαλύτεροι χρόνοι επεξεργασίας λόγω λάθους ενημέρωσης του συστήματος μας για σωστά αποθέματα.

Ως εργάσιμες μέρες υπολογίζονται οι καθημερινές μέρες της εβδομάδας (πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).
Όταν γίνεται αποστολή της παραγγελίας σας στην μεταφορική εταιρία, λαμβάνετε ενημερωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελία σας με τον αριθμό αποστολής (Voucher) και μπορείτε να παρακολουθήσετε που βρίσκετε η παραγγελίας

Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων από την εταιρεία courier, χρειάζονται 4 ώρες περιθώριο, διότι διαφορετικά θεωρείται παράδοση με ραντεβού και χρεώνεται επιπλέον.

Η εταιρεία courier δεν κάνει παραδόσεις Σάββατο. Σε περίπτωση που χρειάζεται επίδοση Σαββάτου χρεώνεται επιπλέον και κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρησή μας.

Έξοδα αποστολής

Στα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα συσκευασίας, καθώς και τα διαχειριστικά έξοδα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης, επιθυμεί την αποστολή της παραγγελίας του σε δύο αποστολές (πχ να αποσταλούν τα άμεσα διαθέσιμα και να γίνει χωριστή αποστολή των βιβλίων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα), ο υπολογισμός για τα έξοδα αποστολής γίνεται για κάθε αποστολή χωριστά, ανεξάρτητα από τον ενιαίο υπολογισμό που έχει γίνει στην καταχώρηση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η τελική αξία της παραγγελίας σας διαφέρει από την αξία της αρχικής παραγγελίας (πχ λόγω έλλειψης αποθέματος ορισμένων βιβλίων) και μετά από ενημέρωση ο πελάτης έχει επιλέξει να του αποσταλούν τα διαθέσιμα βιβλία, ο υπολογισμός των εξόδων αποστολής καθορίζεται από την τελική αξία της παραγγελίας, ανεξάρτητα από την αξία της αρχικής παραγγελίας.

Σε περίπτωση αλλαγής (επιστροφή προϊόντων και εκ νέου νέα αποστολή), για την νέα αποστολή ως αξία αγοράς υπολογίζεται η διαφορά ανάμεσα στην νέα αποστολή και την επιστροφή. Σε περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων λόγω αμέλειας του πελάτη, ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με τα έξοδα αποστολής, ανεξάρτητα αν στην αρχική αποστολή δεν είχαν χρεωθεί έξοδα. Αλλαγές, αντικαταστάσεις ή και επιστροφές γίνονται μόνο κατόπιν επικοινωνίας, συνεννόησης και οδηγιών που λαμβάνει ο πελάτης από την επιχείρησή μας.

Ακύρωση Παραγγελίας

Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωσή της,επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 213 0379875 ή στο email info@paramythia.net αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας και εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωσή της .

Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του πελάτη και να διαθέσει τα προϊόντα της προς πώληση, στην περίπτωση που ο πελάτης ενώ έχει δηλώσει “Παραλαβή από κατάστημα” δεν έχει έρθει να παραλάβει την παραγγελία του εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του.

Εγγύηση Προϊόντων

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα προϊόντα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν παρόλα αυτά κάποιο είδος λόγω αστοχίας υλικού παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα έχετε την δυνατότητα αντικατάστασης του με την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς εντός εντός 14 ημερών μετά τη παραλαβή του.

Τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση του προϊόντος βαρύνουν την επιχείρηση.